Det serveras bra mat i skolan

Vikingstad skola
Medelvärde
58,2
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
80,5
Medelvärde
74,3
Medelvärde
71,6
Medelvärde
81,9
Medelvärde
62,9
Medelvärde
70,5
Medelvärde
54,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
70,6
Medelvärde
100,0
Medelvärde
72,6
Medelvärde
76,7
Medelvärde
61,9
Medelvärde
80,0
Medelvärde
60,6
Medelvärde
75,1
Medelvärde
66,3
Medelvärde
81,3
Medelvärde
71,3
Medelvärde
82,0
Medelvärde
71,8
Medelvärde
72,7
Medelvärde
77,8
Medelvärde
71,6
Medelvärde
59,3
Medelvärde
50,6
Medelvärde
75,4
Medelvärde
76,8
Medelvärde
40,0
Medelvärde
63,9
Medelvärde
84,3
Medelvärde
88,0
Medelvärde
61,7
Medelvärde
77,5
Medelvärde
75,0
Medelvärde
63,2
Medelvärde
64,4
Medelvärde
51,7
Medelvärde
77,0
Medelvärde
89,2
Medelvärde
52,7