Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro

Hagbyskolan
Medelvärde
85,8
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
82,1
Medelvärde
79,7
Medelvärde
71,6
Medelvärde
70,0
Medelvärde
71,2
Medelvärde
79,9
Medelvärde
66,7
Medelvärde
80,4
Medelvärde
72,9
Medelvärde
100,0
Medelvärde
79,7
Medelvärde
80,7
Medelvärde
79,9
Medelvärde
75,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,2
Medelvärde
81,4
Medelvärde
68,0
Medelvärde
90,5
Medelvärde
70,8
Medelvärde
77,0
Medelvärde
79,5
Medelvärde
66,7
Medelvärde
76,9
Medelvärde
81,0
Medelvärde
74,3
Medelvärde
70,5
Medelvärde
65,7
Medelvärde
72,3
Medelvärde
84,3
Medelvärde
96,0
Medelvärde
70,8
Medelvärde
61,6
Medelvärde
83,3
Medelvärde
64,6
Medelvärde
70,1
Medelvärde
52,8
Medelvärde
57,0
Medelvärde
85,4
Medelvärde
71,8
Medelvärde
59,1