Jag tycker det är roligt på fritidshemmet

Vallastadens skola
Medelvärde
81,8
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
87,6
Medelvärde
84,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
76,2
Medelvärde
84,8
Medelvärde
89,6
Medelvärde
66,7
Medelvärde
78,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
82,5
Medelvärde
66,7
Medelvärde
78,6
Medelvärde
90,7
Medelvärde
80,2
Medelvärde
81,2
Medelvärde
77,1
Medelvärde
86,0
Medelvärde
80,1
Medelvärde
93,2
Medelvärde
77,0
Medelvärde
81,7
Medelvärde
92,2
Medelvärde
77,2
Medelvärde
84,5
Medelvärde
64,3
Medelvärde
81,2
Medelvärde
80,6
Medelvärde
40,5
Medelvärde
79,9
Medelvärde
92,2
Medelvärde
87,0
Medelvärde
82,2
Medelvärde
79,8
Medelvärde
57,8
Medelvärde
80,9
Medelvärde
84,8
Medelvärde
76,2
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,2
Medelvärde
77,5