Jag känner att personalen bryr sig om mig

Ekängens skolor
Medelvärde
80,9
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
88,9
Medelvärde
92,0
Medelvärde
84,7
Medelvärde
89,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
90,3
Medelvärde
76,5
Medelvärde
88,7
Medelvärde
95,2
Medelvärde
100,0
Medelvärde
87,3
Medelvärde
80,6
Medelvärde
96,3
Medelvärde
93,3
Medelvärde
85,9
Medelvärde
88,8
Medelvärde
94,9
Medelvärde
87,1
Medelvärde
93,2
Medelvärde
77,4
Medelvärde
91,7
Medelvärde
97,1
Medelvärde
82,4
Medelvärde
86,4
Medelvärde
66,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
84,4
Medelvärde
55,6
Medelvärde
83,9
Medelvärde
93,1
Medelvärde
91,2
Medelvärde
87,0
Medelvärde
78,1
Medelvärde
90,0
Medelvärde
75,9
Medelvärde
84,8
Medelvärde
85,5
Medelvärde
69,3
Medelvärde
97,2
Medelvärde
90,4
Medelvärde
83,1