Jag känner mig trygg på fritidshemmet

Skeda skola
Medelvärde
81,1
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
90,2
Medelvärde
93,1
Medelvärde
84,7
Medelvärde
85,7
Medelvärde
86,5
Medelvärde
92,5
Medelvärde
87,5
Medelvärde
88,7
Medelvärde
97,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,3
Medelvärde
77,8
Medelvärde
89,2
Medelvärde
97,2
Medelvärde
91,8
Medelvärde
89,7
Medelvärde
88,7
Medelvärde
93,5
Medelvärde
88,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
85,8
Medelvärde
92,0
Medelvärde
95,1
Medelvärde
79,3
Medelvärde
85,9
Medelvärde
78,6
Medelvärde
92,7
Medelvärde
62,5
Medelvärde
86,6
Medelvärde
91,2
Medelvärde
93,0
Medelvärde
90,8
Medelvärde
83,8
Medelvärde
81,8
Medelvärde
77,5
Medelvärde
87,5
Medelvärde
87,4
Medelvärde
75,3
Medelvärde
97,8
Medelvärde
90,4
Medelvärde
83,1