Jag får den hjälp och det stöd jag behöver av personalen

Hjulsbroskolan
Medelvärde
90,3
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
87,9
Medelvärde
90,9
Medelvärde
81,9
Medelvärde
92,5
Medelvärde
83,3
Medelvärde
89,6
Medelvärde
75,9
Medelvärde
87,2
Medelvärde
88,9
Medelvärde
100,0
Medelvärde
86,2
Medelvärde
86,7
Medelvärde
84,2
Medelvärde
93,3
Medelvärde
93,3
Medelvärde
89,0
Medelvärde
83,3
Medelvärde
87,6
Medelvärde
93,1
Medelvärde
79,6
Medelvärde
92,5
Medelvärde
95,1
Medelvärde
81,5
Medelvärde
85,9
Medelvärde
69,0
Medelvärde
88,3
Medelvärde
77,0
Medelvärde
57,3
Medelvärde
83,7
Medelvärde
94,1
Medelvärde
90,7
Medelvärde
79,7
Medelvärde
83,9
Medelvärde
80,0
Medelvärde
73,7
Medelvärde
83,7
Medelvärde
83,5
Medelvärde
65,3
Medelvärde
95,8
Medelvärde
87,6
Medelvärde
79,6