Jag tycker att fritidshemmets lokaler är bra

Vreta kloster skola
Medelvärde
91,3
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
89,5
Medelvärde
90,8
Medelvärde
79,2
Medelvärde
85,5
Medelvärde
86,5
Medelvärde
91,5
Medelvärde
87,7
Medelvärde
90,9
Medelvärde
89,4
Medelvärde
100,0
Medelvärde
83,8
Medelvärde
80,2
Medelvärde
84,5
Medelvärde
96,3
Medelvärde
88,5
Medelvärde
88,6
Medelvärde
83,8
Medelvärde
89,3
Medelvärde
87,0
Medelvärde
94,8
Medelvärde
78,8
Medelvärde
87,5
Medelvärde
93,9
Medelvärde
81,1
Medelvärde
81,0
Medelvärde
65,4
Medelvärde
84,5
Medelvärde
82,1
Medelvärde
63,1
Medelvärde
79,7
Medelvärde
96,1
Medelvärde
93,0
Medelvärde
86,5
Medelvärde
83,3
Medelvärde
81,8
Medelvärde
66,7
Medelvärde
83,9
Medelvärde
82,7
Medelvärde
67,9
Medelvärde
89,5
Medelvärde
79,0