På mitt fritidshem behandlas pojkar och flickor lika

Vallastadens skola
Medelvärde
92,6
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
92,4
Medelvärde
96,0
Medelvärde
83,3
Medelvärde
96,7
Medelvärde
83,3
Medelvärde
93,8
Medelvärde
88,9
Medelvärde
94,1
Medelvärde
95,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
93,6
Medelvärde
88,6
Medelvärde
86,3
Medelvärde
97,2
Medelvärde
96,3
Medelvärde
94,6
Medelvärde
91,0
Medelvärde
94,2
Medelvärde
92,6
Medelvärde
95,9
Medelvärde
84,3
Medelvärde
91,6
Medelvärde
90,2
Medelvärde
80,0
Medelvärde
89,7
Medelvärde
88,9
Medelvärde
85,8
Medelvärde
94,3
Medelvärde
74,4
Medelvärde
84,6
Medelvärde
93,1
Medelvärde
100,0
Medelvärde
90,6
Medelvärde
91,1
Medelvärde
76,4
Medelvärde
88,8
Medelvärde
90,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
96,8
Medelvärde
93,9
Medelvärde
90,3