Jag kan få hjälp med skolarbete på fritidshemmet om jag vill

Björkö Friskola
Medelvärde
43,8
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
82,5
Medelvärde
86,9
Medelvärde
90,5
Medelvärde
81,5
Medelvärde
85,6
Medelvärde
86,7
Medelvärde
100,0
Medelvärde
78,5
Medelvärde
74,7
Medelvärde
80,4
Medelvärde
78,5
Medelvärde
84,2
Medelvärde
79,6
Medelvärde
74,1
Medelvärde
74,5
Medelvärde
84,5
Medelvärde
90,9
Medelvärde
65,8
Medelvärde
83,7
Medelvärde
92,5
Medelvärde
70,5
Medelvärde
84,1
Medelvärde
68,1
Medelvärde
82,2
Medelvärde
76,2
Medelvärde
46,4
Medelvärde
69,5
Medelvärde
77,5
Medelvärde
54,5
Medelvärde
74,0
Medelvärde
86,4
Medelvärde
66,7
Medelvärde
45,1
Medelvärde
68,0
Medelvärde
75,7
Medelvärde
47,0
Medelvärde
87,6
Medelvärde
77,1
Medelvärde
76,1