På mitt fritidshem ingriper personalen om vi retas eller är elaka mot varandra

Nygårdsskolan
Medelvärde
84,3
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
92,4
Medelvärde
91,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
92,5
Medelvärde
91,4
Medelvärde
93,3
Medelvärde
92,2
Medelvärde
91,3
Medelvärde
97,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
92,7
Medelvärde
88,3
Medelvärde
85,4
Medelvärde
93,5
Medelvärde
95,1
Medelvärde
91,9
Medelvärde
88,3
Medelvärde
93,9
Medelvärde
90,0
Medelvärde
96,5
Medelvärde
79,6
Medelvärde
93,4
Medelvärde
95,8
Medelvärde
91,4
Medelvärde
86,4
Medelvärde
94,5
Medelvärde
82,2
Medelvärde
62,7
Medelvärde
85,8
Medelvärde
96,1
Medelvärde
94,4
Medelvärde
85,9
Medelvärde
80,6
Medelvärde
86,7
Medelvärde
77,8
Medelvärde
88,0
Medelvärde
82,3
Medelvärde
76,5
Medelvärde
95,2
Medelvärde
90,4
Medelvärde
83,1