På min skola får man vara annorlunda utan att bli retad eller kränkt

Tanneforsskolan
Medelvärde
76,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
84,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
61,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
75,0