På min skola ingriper de vuxna om elever är elaka mot varandra

Vikingstad skola
Medelvärde
89,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
88,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
83,0