På min skola behandlas pojkar och flickor lika

Ekdungeskolan
Medelvärde
89,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
91,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
78,0