Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen

Ekdungeskolan
Medelvärde
92,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
93,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
99,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
93,0