Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

Harvestadsskolorna
Medelvärde
88,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
84,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
88,0