I min skola finns det extra uppgifter för dem som vill lära mer

Ekdungeskolan
Medelvärde
82,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
88,0
Medelvärde
99,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
89,0