Det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna

Kvinnebyskolan
Medelvärde
69,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
78,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
52,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
75,0