Jag är med och planerar mitt skolarbete

Himnaskolan
Medelvärde
45,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
69,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
54,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
61,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
53,0
Medelvärde
62,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
52,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
55,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
53,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
44,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
53,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
61,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
74,0