Jag får vara med och utvärdera hur mina lärare undervisar

Ekdungeskolan
Medelvärde
66,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
71,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
58,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
55,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
61,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
22,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
70,0