Skolans lokaler är trivsamma

Slestadsskolan
Medelvärde
79,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
91,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
82,0