Det serveras bra mat i skolan

Kvinnebyskolan
Medelvärde
65,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
80,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
50,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
48,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
56,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
71,0