Jag hinner äta min skolmat i lugn och ro

Fredriksbergsskolan
Medelvärde
85,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
87,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
44,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
54,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
66,0