Jag tycker det är roligt på fritidshemmet

Rosendalsskolan
Medelvärde
91,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
86,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
60,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
80,0