Jag känner att personalen bryr sig om mig

T1-skolorna
Medelvärde
84,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
92,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
84,0