Jag känner mig trygg på fritidshemmet

Himnaskolan
Medelvärde
85,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
91,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
85,0