Jag får den hjälp och det stöd jag behöver av personalen

Ekdungeskolan
Medelvärde
88,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
91,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
88,0