Jag får vara ute och leka varje dag

Kvinnebyskolan
Medelvärde
93,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
98,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
99,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
99,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
91,0