Jag tycker att fritidshemmets lokaler är bra

Ekdungeskolan
Medelvärde
84,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
97,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
89,0