På mitt fritidshem behandlas pojkar och flickor lika

Kvinnebyskolan
Medelvärde
91,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
95,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
87,0