På mitt fritidshem får jag vara med och bestämma

Bankekinds skola
Medelvärde
63,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
84,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
66,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
68,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
58,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
55,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
77,0