På mitt fritidshem ingriper personalen om vi retas eller är elaka mot varandra

Ekdungeskolan
Medelvärde
88,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
91,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
94,0