Jag kan få svårare uppgifter om jag vill

Kvinnebyskolan
Medelvärde
88,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Grundskola, årskurs 2-3
Medelvärde
86,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
80,0