Jag är nöjd med innehållet i utvecklingssamtalet

Förskolan Lingonvägen 46
Medelvärde
90,5
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
47,6
Medelvärde
97,2
Medelvärde
79,3
Medelvärde
84,2
Medelvärde
72,7
Medelvärde
90,2
Medelvärde
90,5
Medelvärde
60,5
Medelvärde
66,7
Medelvärde
93,8
Medelvärde
80,5
Medelvärde
74,1
Medelvärde
85,7
Medelvärde
64,3
Medelvärde
69,7
Medelvärde
79,6
Medelvärde
80,8
Medelvärde
80,6
Medelvärde
94,4
Medelvärde
71,8
Medelvärde
79,4
Medelvärde
80,0
Medelvärde
77,2
Medelvärde
87,5
Medelvärde
86,3
Medelvärde
81,0
Medelvärde
70,8
Medelvärde
86,7
Medelvärde
88,2
Medelvärde
75,6
Medelvärde
87,5
Medelvärde
90,5
Medelvärde
84,4
Medelvärde
91,7
Medelvärde
78,7
Medelvärde
77,1
Medelvärde
79,7
Medelvärde
84,0
Medelvärde
85,5
Medelvärde
88,9
Medelvärde
84,8
Medelvärde
86,7
Medelvärde
77,8
Medelvärde
97,8
Medelvärde
87,3
Medelvärde
90,3
Medelvärde
88,9
Medelvärde
81,0
Medelvärde
86,4
Medelvärde
84,8
Medelvärde
85,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
82,5
Medelvärde
89,7
Medelvärde
62,1
Medelvärde
92,1
Medelvärde
87,6
Medelvärde
75,4
Medelvärde
96,7
Medelvärde
88,1
Medelvärde
91,1
Medelvärde
79,8
Medelvärde
78,3
Medelvärde
84,7
Medelvärde
70,4
Medelvärde
65,4
Medelvärde
88,1
Medelvärde
78,6
Medelvärde
96,7
Medelvärde
82,5
Medelvärde
78,3
Medelvärde
98,2
Medelvärde
66,7
Medelvärde
88,9
Medelvärde
84,6
Medelvärde
56,3
Medelvärde
92,2
Medelvärde
73,5
Medelvärde
76,3
Medelvärde
78,4
Medelvärde
80,0
Medelvärde
76,8
Medelvärde
84,8
Medelvärde
98,0
Medelvärde
87,9
Medelvärde
74,4
Medelvärde
80,2
Medelvärde
72,2
Medelvärde
95,7
Medelvärde
92,9
Medelvärde
90,5
Medelvärde
100,0
Medelvärde
74,4
Medelvärde
89,9
Medelvärde
85,5
Medelvärde
87,4
Medelvärde
81,8
Medelvärde
93,3
Medelvärde
80,0
Medelvärde
93,3
Medelvärde
78,2
Medelvärde
71,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
63,3
Medelvärde
88,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
84,0
Medelvärde
83,3
Medelvärde
90,6
Medelvärde
97,2
Medelvärde
76,8
Medelvärde
79,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
88,1
Medelvärde
76,5
Medelvärde
71,3
Medelvärde
72,9
Medelvärde
77,8
Medelvärde
78,9
Medelvärde
86,0
Medelvärde
87,9
Medelvärde
85,7
Medelvärde
90,7
Medelvärde
69,7
Medelvärde
70,5
Medelvärde
74,5
Medelvärde
82,1
Medelvärde
84,8
Medelvärde
92,3
Medelvärde
70,4
Medelvärde
86,1
Medelvärde
81,0