Jag informeras om verksamhetens mål och innehåll

Förskolan Storskiftesgatan 50
Medelvärde
70,6
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
73,8
Medelvärde
98,5
Medelvärde
96,2
Medelvärde
89,4
Medelvärde
85,4
Medelvärde
90,2
Medelvärde
88,5
Medelvärde
79,2
Medelvärde
66,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
73,5
Medelvärde
79,0
Medelvärde
81,3
Medelvärde
57,8
Medelvärde
69,2
Medelvärde
85,7
Medelvärde
81,6
Medelvärde
82,1
Medelvärde
95,2
Medelvärde
61,6
Medelvärde
67,5
Medelvärde
86,1
Medelvärde
69,7
Medelvärde
80,2
Medelvärde
82,5
Medelvärde
75,0
Medelvärde
90,9
Medelvärde
85,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
68,4
Medelvärde
88,9
Medelvärde
86,4
Medelvärde
84,2
Medelvärde
92,6
Medelvärde
80,6
Medelvärde
82,5
Medelvärde
71,4
Medelvärde
81,6
Medelvärde
85,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
79,5
Medelvärde
69,1
Medelvärde
79,4
Medelvärde
94,4
Medelvärde
74,4
Medelvärde
97,2
Medelvärde
94,2
Medelvärde
78,8
Medelvärde
86,0
Medelvärde
83,3
Medelvärde
88,6
Medelvärde
89,4
Medelvärde
84,0
Medelvärde
93,3
Medelvärde
81,5
Medelvärde
79,8
Medelvärde
79,3
Medelvärde
76,1
Medelvärde
84,6
Medelvärde
96,3
Medelvärde
80,0
Medelvärde
81,3
Medelvärde
65,2
Medelvärde
89,7
Medelvärde
74,4
Medelvärde
78,5
Medelvärde
86,4
Medelvärde
80,4
Medelvärde
90,0
Medelvärde
81,7
Medelvärde
90,5
Medelvärde
84,5
Medelvärde
100,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
65,3
Medelvärde
98,3
Medelvärde
85,2
Medelvärde
76,2
Medelvärde
78,0
Medelvärde
68,5
Medelvärde
72,4
Medelvärde
80,6
Medelvärde
88,2
Medelvärde
87,0
Medelvärde
83,3
Medelvärde
81,3
Medelvärde
73,7
Medelvärde
95,8
Medelvärde
89,7
Medelvärde
85,2
Medelvärde
90,9
Medelvärde
68,8
Medelvärde
88,1
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,4
Medelvärde
90,1
Medelvärde
93,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
83,3
Medelvärde
79,2
Medelvärde
79,5
Medelvärde
83,3
Medelvärde
76,9
Medelvärde
91,2
Medelvärde
85,9
Medelvärde
84,2
Medelvärde
96,3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
77,3
Medelvärde
77,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
82,2
Medelvärde
94,0
Medelvärde
79,1
Medelvärde
81,3
Medelvärde
81,0
Medelvärde
88,9
Medelvärde
86,4
Medelvärde
97,4
Medelvärde
93,7
Medelvärde
90,5
Medelvärde
76,2
Medelvärde
63,3
Medelvärde
74,5
Medelvärde
74,5
Medelvärde
92,3
Medelvärde
94,1
Medelvärde
77,8
Medelvärde
84,9
Medelvärde
81,3