Samarbetet mellan mig och personal/dagbarnvårdare fungerar bra

Förskolan Vita Svanen
Medelvärde
93,3
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
76,2
Medelvärde
98,5
Medelvärde
86,4
Medelvärde
87,9
Medelvärde
87,5
Medelvärde
88,2
Medelvärde
97,7
Medelvärde
83,7
Medelvärde
77,1
Medelvärde
95,8
Medelvärde
75,0
Medelvärde
89,8
Medelvärde
84,1
Medelvärde
93,3
Medelvärde
71,8
Medelvärde
84,1
Medelvärde
80,7
Medelvärde
82,1
Medelvärde
90,5
Medelvärde
84,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
81,9
Medelvärde
75,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
86,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
83,3
Medelvärde
90,5
Medelvärde
86,7
Medelvärde
75,4
Medelvärde
77,8
Medelvärde
92,4
Medelvärde
82,9
Medelvärde
90,7
Medelvärde
91,4
Medelvärde
86,0
Medelvärde
88,7
Medelvärde
85,1
Medelvärde
92,3
Medelvärde
94,4
Medelvärde
87,2
Medelvärde
85,7
Medelvärde
88,2
Medelvärde
92,6
Medelvärde
82,1
Medelvärde
97,2
Medelvärde
92,8
Medelvärde
81,5
Medelvärde
92,5
Medelvärde
90,5
Medelvärde
90,5
Medelvärde
87,5
Medelvärde
90,1
Medelvärde
95,6
Medelvärde
82,9
Medelvärde
86,9
Medelvärde
86,7
Medelvärde
81,8
Medelvärde
97,4
Medelvärde
98,1
Medelvärde
97,8
Medelvärde
85,6
Medelvärde
69,6
Medelvärde
88,5
Medelvärde
87,2
Medelvärde
79,4
Medelvärde
88,1
Medelvärde
76,5
Medelvärde
92,2
Medelvärde
93,7
Medelvärde
93,7
Medelvärde
90,5
Medelvärde
96,5
Medelvärde
75,0
Medelvärde
94,4
Medelvärde
93,6
Medelvärde
84,7
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,9
Medelvärde
78,6
Medelvärde
79,2
Medelvärde
100,0
Medelvärde
72,4
Medelvärde
86,1
Medelvärde
92,2
Medelvärde
97,1
Medelvärde
71,1
Medelvärde
87,1
Medelvärde
81,2
Medelvärde
98,6
Medelvärde
95,4
Medelvärde
91,4
Medelvärde
90,9
Medelvärde
90,2
Medelvärde
94,1
Medelvärde
87,9
Medelvärde
82,4
Medelvärde
87,2
Medelvärde
97,0
Medelvärde
92,3
Medelvärde
95,5
Medelvärde
83,8
Medelvärde
82,1
Medelvärde
85,7
Medelvärde
66,7
Medelvärde
96,9
Medelvärde
86,3
Medelvärde
91,9
Medelvärde
80,7
Medelvärde
96,3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
90,7
Medelvärde
77,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
95,8
Medelvärde
91,7
Medelvärde
90,2
Medelvärde
87,7
Medelvärde
88,1
Medelvärde
92,1
Medelvärde
92,6
Medelvärde
94,9
Medelvärde
90,5
Medelvärde
93,7
Medelvärde
84,4
Medelvärde
92,2
Medelvärde
82,4
Medelvärde
94,9
Medelvärde
92,2
Medelvärde
75,0
Medelvärde
90,4
Medelvärde
86,4