Förskolans innemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande

Förskolan Albatrossen
Medelvärde
93,9
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
90,5
Medelvärde
84,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
80
Medelvärde
86,3
Medelvärde
88,5
Medelvärde
76,4
Medelvärde
70,8
Medelvärde
85,4
Medelvärde
70,7
Medelvärde
81,4
Medelvärde
84,4
Medelvärde
82,2
Medelvärde
69
Medelvärde
90
Medelvärde
83,3
Medelvärde
76,9
Medelvärde
97,6
Medelvärde
78,1
Medelvärde
79,2
Medelvärde
70,8
Medelvärde
73,3
Medelvärde
76,2
Medelvärde
79,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
81
Medelvärde
81,7
Medelvärde
70,2
Medelvärde
61,1
Medelvärde
93,9
Medelvärde
78,1
Medelvärde
81,5
Medelvärde
76,3
Medelvärde
75,4
Medelvärde
87,1
Medelvärde
86,2
Medelvärde
85,9
Medelvärde
83,3
Medelvärde
66,7
Medelvärde
76,2
Medelvärde
87,9
Medelvärde
90,7
Medelvärde
85,3
Medelvärde
90,3
Medelvärde
95,7
Medelvärde
87,9
Medelvärde
83,9
Medelvärde
88,1
Medelvärde
82,9
Medelvärde
90,3
Medelvärde
86,4
Medelvärde
84,4
Medelvärde
69,4
Medelvärde
76,2
Medelvärde
84,8
Medelvärde
70,9
Medelvärde
84,6
Medelvärde
81,5
Medelvärde
88,9
Medelvärde
90
Medelvärde
62,3
Medelvärde
74,4
Medelvärde
69,2
Medelvärde
81,6
Medelvärde
86,2
Medelvärde
70,6
Medelvärde
83,9
Medelvärde
92,1
Medelvärde
73
Medelvärde
86,9
Medelvärde
94,7
Medelvärde
70
Medelvärde
86,1
Medelvärde
86,7
Medelvärde
79,2
Medelvärde
86,7
Medelvärde
90,1
Medelvärde
77,8
Medelvärde
78
Medelvärde
92,6
Medelvärde
76,2
Medelvärde
75
Medelvärde
96,1
Medelvärde
91,3
Medelvärde
57,8
Medelvärde
80,1
Medelvärde
70,9
Medelvärde
97,1
Medelvärde
88,5
Medelvärde
76,5
Medelvärde
81,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,7
Medelvärde
84,4
Medelvärde
82,4
Medelvärde
83,7
Medelvärde
78,8
Medelvärde
76,9
Medelvärde
87,9
Medelvärde
78,8
Medelvärde
79,5
Medelvärde
81
Medelvärde
75
Medelvärde
93,6
Medelvärde
92,2
Medelvärde
82,3
Medelvärde
87
Medelvärde
96,3
Medelvärde
100
Medelvärde
88
Medelvärde
84,9
Medelvärde
88
Medelvärde
87,5
Medelvärde
82,1
Medelvärde
80,3
Medelvärde
91,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
81,7
Medelvärde
90,7
Medelvärde
82,1
Medelvärde
73
Medelvärde
95,2
Medelvärde
80
Medelvärde
71,1
Medelvärde
86,3
Medelvärde
68,6
Medelvärde
100
Medelvärde
94,1
Medelvärde
63,9
Medelvärde
85,6
Medelvärde
82,3