Förskolans utemiljö inspirerar mitt barn till lek och lärande

Förskolan Fönvindsvägen 12
Medelvärde
54,4
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
81,0
Medelvärde
89,4
Medelvärde
93,2
Medelvärde
81,8
Medelvärde
71,1
Medelvärde
96,1
Medelvärde
88,5
Medelvärde
78,0
Medelvärde
66,7
Medelvärde
60,4
Medelvärde
61,8
Medelvärde
72,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
53,3
Medelvärde
48,7
Medelvärde
71,7
Medelvärde
78,5
Medelvärde
66,7
Medelvärde
88,1
Medelvärde
82,9
Medelvärde
75,0
Medelvärde
59,4
Medelvärde
70,0
Medelvärde
84,1
Medelvärde
66,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
86,1
Medelvärde
85,7
Medelvärde
85,0
Medelvärde
91,7
Medelvärde
92,4
Medelvärde
71,1
Medelvärde
70,4
Medelvärde
69,9
Medelvärde
73,7
Medelvärde
81,0
Medelvärde
82,8
Medelvärde
66,7
Medelvärde
63,9
Medelvärde
59,0
Medelvärde
59,5
Medelvärde
81,2
Medelvärde
90,7
Medelvärde
69,3
Medelvärde
86,1
Medelvärde
91,3
Medelvärde
67,9
Medelvärde
88,2
Medelvärde
88,1
Medelvärde
88,6
Medelvärde
73,6
Medelvärde
90,1
Medelvärde
71,1
Medelvärde
60,2
Medelvärde
75,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
63,6
Medelvärde
89,7
Medelvärde
72,2
Medelvärde
82,2
Medelvärde
80,3
Medelvärde
73,9
Medelvärde
74,4
Medelvärde
66,7
Medelvärde
77,3
Medelvärde
79,0
Medelvärde
56,9
Medelvärde
75,3
Medelvärde
90,5
Medelvärde
61,9
Medelvärde
84,5
Medelvärde
84,2
Medelvärde
50,0
Medelvärde
94,4
Medelvärde
80,8
Medelvärde
56,1
Medelvärde
68,3
Medelvärde
80,1
Medelvärde
74,6
Medelvärde
49,3
Medelvärde
92,6
Medelvärde
82,8
Medelvärde
66,7
Medelvärde
86,3
Medelvärde
80,3
Medelvärde
22,2
Medelvärde
74,9
Medelvärde
76,9
Medelvärde
87,5
Medelvärde
83,9
Medelvärde
71,6
Medelvärde
78,8
Medelvärde
68,8
Medelvärde
88,1
Medelvärde
77,5
Medelvärde
85,2
Medelvärde
86,5
Medelvärde
72,7
Medelvärde
59,0
Medelvärde
87,9
Medelvärde
88,5
Medelvärde
75,2
Medelvärde
81,0
Medelvärde
36,4
Medelvärde
89,9
Medelvärde
68,6
Medelvärde
71,7
Medelvärde
81,5
Medelvärde
91,7
Medelvärde
83,3
Medelvärde
69,4
Medelvärde
86,5
Medelvärde
81,3
Medelvärde
70,8
Medelvärde
63,1
Medelvärde
79,5
Medelvärde
88,0
Medelvärde
95,2
Medelvärde
58,7
Medelvärde
88,9
Medelvärde
89,7
Medelvärde
71,4
Medelvärde
98,4
Medelvärde
68,9
Medelvärde
56,7
Medelvärde
56,9
Medelvärde
76,5
Medelvärde
71,8
Medelvärde
96,1
Medelvärde
38,9
Medelvärde
78,9
Medelvärde
76,6