Det finns alltid någon att vända sig till med frågor eller problem som gäller mitt barn

Förskolan Roxenfyren
Medelvärde
100,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
71,4
Medelvärde
100,0
Medelvärde
85,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
84,4
Medelvärde
80,4
Medelvärde
93,1
Medelvärde
78,9
Medelvärde
68,9
Medelvärde
100,0
Medelvärde
78,7
Medelvärde
86,0
Medelvärde
83,6
Medelvärde
84,4
Medelvärde
76,2
Medelvärde
82,5
Medelvärde
76,4
Medelvärde
82,1
Medelvärde
92,9
Medelvärde
74,1
Medelvärde
77,5
Medelvärde
76,4
Medelvärde
74,2
Medelvärde
81,7
Medelvärde
79,4
Medelvärde
87,5
Medelvärde
72,2
Medelvärde
92,9
Medelvärde
81,7
Medelvärde
78,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
97,0
Medelvärde
82,9
Medelvärde
92,6
Medelvärde
86,0
Medelvärde
78,9
Medelvärde
83,9
Medelvärde
94,0
Medelvärde
89,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
82,1
Medelvärde
83,3
Medelvärde
80,6
Medelvärde
88,9
Medelvärde
86,4
Medelvärde
91,7
Medelvärde
89,9
Medelvärde
75,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
90,5
Medelvärde
89,5
Medelvärde
90,3
Medelvärde
85,9
Medelvärde
97,8
Medelvärde
77,5
Medelvärde
81,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
94,9
Medelvärde
96,3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
84,3
Medelvärde
63,8
Medelvärde
84,6
Medelvärde
84,6
Medelvärde
68,1
Medelvärde
88,4
Medelvärde
74,5
Medelvärde
90,3
Medelvärde
84,1
Medelvärde
95,2
Medelvärde
88,1
Medelvärde
94,7
Medelvärde
81,7
Medelvärde
97,2
Medelvärde
93,6
Medelvärde
70,8
Medelvärde
100,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
78,6
Medelvärde
75,7
Medelvärde
96,3
Medelvärde
63,2
Medelvärde
83,3
Medelvärde
96,1
Medelvärde
89,9
Medelvärde
64,4
Medelvärde
85,4
Medelvärde
73,5
Medelvärde
90,0
Medelvärde
87,7
Medelvärde
93,9
Medelvärde
84,3
Medelvärde
88,1
Medelvärde
82,2
Medelvärde
78,7
Medelvärde
77,3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
94,9
Medelvärde
95,5
Medelvärde
74,7
Medelvärde
76,9
Medelvärde
76,2
Medelvärde
80,6
Medelvärde
95,6
Medelvärde
76,5
Medelvärde
89,9
Medelvärde
77,8
Medelvärde
93,5
Medelvärde
97,2
Medelvärde
88,0
Medelvärde
73,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
87,5
Medelvärde
88,1
Medelvärde
83,3
Medelvärde
84,0
Medelvärde
85,7
Medelvärde
90,5
Medelvärde
88,3
Medelvärde
92,3
Medelvärde
85,0
Medelvärde
93,7
Medelvärde
95,6
Medelvärde
81,1
Medelvärde
88,2
Medelvärde
64,7
Medelvärde
92,3
Medelvärde
98,0
Medelvärde
83,3
Medelvärde
88,9
Medelvärde
83,1