Personalen/dagbarnvårdaren informerar om hur dagen har varit för mitt barn

Förskolan Albatrossen
Medelvärde
92,4
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
64,3
Medelvärde
74,2
Medelvärde
66,7
Medelvärde
66,7
Medelvärde
76,5
Medelvärde
87,4
Medelvärde
68,3
Medelvärde
64,6
Medelvärde
87,5
Medelvärde
71,4
Medelvärde
69,4
Medelvärde
78,1
Medelvärde
57,8
Medelvärde
71,4
Medelvärde
68,3
Medelvärde
64,7
Medelvärde
79,5
Medelvärde
76,2
Medelvärde
60,2
Medelvärde
67,5
Medelvärde
62,3
Medelvärde
68,3
Medelvärde
71,4
Medelvärde
77,8
Medelvärde
79,2
Medelvärde
69,4
Medelvärde
81
Medelvärde
66,7
Medelvärde
64,9
Medelvärde
80,6
Medelvärde
74,2
Medelvärde
59
Medelvärde
85,2
Medelvärde
80,6
Medelvärde
70,2
Medelvärde
74,1
Medelvärde
77,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
66,7
Medelvärde
61,9
Medelvärde
70,1
Medelvärde
70,4
Medelvärde
75,3
Medelvärde
84,7
Medelvärde
78,3
Medelvärde
63,7
Medelvärde
76,3
Medelvärde
88,1
Medelvärde
87,6
Medelvärde
87,5
Medelvärde
63
Medelvärde
80
Medelvärde
64,8
Medelvärde
61,9
Medelvärde
80,7
Medelvärde
77,6
Medelvärde
84,6
Medelvärde
81,5
Medelvärde
80
Medelvärde
73,9
Medelvärde
49,3
Medelvärde
85,9
Medelvärde
66,7
Medelvärde
53,9
Medelvärde
88,4
Medelvärde
68,6
Medelvärde
79,6
Medelvärde
81
Medelvärde
85,7
Medelvärde
78,6
Medelvärde
84,2
Medelvärde
53,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
76,9
Medelvärde
48,6
Medelvärde
91,7
Medelvärde
70,1
Medelvärde
62,7
Medelvärde
71,6
Medelvärde
90,7
Medelvärde
55,2
Medelvärde
52,8
Medelvärde
86,3
Medelvärde
85,5
Medelvärde
57,8
Medelvärde
74,4
Medelvärde
71,8
Medelvärde
97,2
Medelvärde
83,9
Medelvärde
76,5
Medelvärde
81,8
Medelvärde
60,8
Medelvärde
73,3
Medelvärde
79,4
Medelvärde
70,4
Medelvärde
70,9
Medelvärde
97
Medelvärde
84,6
Medelvärde
90,9
Medelvärde
63,6
Medelvärde
68,4
Medelvärde
73,8
Medelvärde
64,1
Medelvärde
93,2
Medelvärde
64,7
Medelvärde
77,8
Medelvärde
68,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
93,9
Medelvärde
74,7
Medelvärde
63,5
Medelvärde
73,3
Medelvärde
70,8
Medelvärde
71,3
Medelvärde
78,8
Medelvärde
77
Medelvärde
66,7
Medelvärde
84,1
Medelvärde
75,3
Medelvärde
84,6
Medelvärde
78,3
Medelvärde
92,1
Medelvärde
84,4
Medelvärde
67,8
Medelvärde
66,7
Medelvärde
58,3
Medelvärde
74,4
Medelvärde
92,2
Medelvärde
61,1
Medelvärde
79
Medelvärde
73,2