Jag upplever att personalen/dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn

Förskolan Växthuset
Medelvärde
90,2
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
78,6
Medelvärde
100,0
Medelvärde
89,4
Medelvärde
87,9
Medelvärde
87,5
Medelvärde
94,1
Medelvärde
97,7
Medelvärde
89,2
Medelvärde
79,2
Medelvärde
93,8
Medelvärde
78,7
Medelvärde
91,4
Medelvärde
87,5
Medelvärde
91,1
Medelvärde
88,1
Medelvärde
91,7
Medelvärde
85,7
Medelvärde
84,6
Medelvärde
97,6
Medelvärde
85,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
87,5
Medelvärde
82,5
Medelvärde
85,7
Medelvärde
92,1
Medelvärde
93,8
Medelvärde
86,1
Medelvärde
92,9
Medelvärde
87,7
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,1
Medelvärde
97,0
Medelvärde
83,8
Medelvärde
98,1
Medelvärde
89,2
Medelvärde
89,5
Medelvärde
93,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
93,3
Medelvärde
97,2
Medelvärde
82,1
Medelvärde
90,1
Medelvärde
88,7
Medelvärde
94,4
Medelvärde
86,4
Medelvärde
93,1
Medelvärde
94,2
Medelvärde
82,7
Medelvärde
92,5
Medelvärde
95,2
Medelvärde
92,4
Medelvärde
94,4
Medelvärde
84,6
Medelvärde
97,8
Medelvärde
88,3
Medelvärde
86,9
Medelvärde
92,6
Medelvärde
86,1
Medelvärde
94,9
Medelvärde
98,1
Medelvärde
100,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
73,9
Medelvärde
92,3
Medelvärde
82,1
Medelvärde
80,1
Medelvärde
90,4
Medelvärde
80,4
Medelvärde
89,2
Medelvärde
82,5
Medelvärde
95,2
Medelvärde
94,0
Medelvärde
96,5
Medelvärde
86,0
Medelvärde
91,7
Medelvärde
93,6
Medelvärde
79,7
Medelvärde
98,3
Medelvärde
87,5
Medelvärde
79,4
Medelvärde
88,2
Medelvärde
100,0
Medelvärde
71,3
Medelvärde
88,9
Medelvärde
93,8
Medelvärde
92,8
Medelvärde
80,0
Medelvärde
88,9
Medelvärde
81,1
Medelvärde
98,6
Medelvärde
92,9
Medelvärde
90,1
Medelvärde
90,9
Medelvärde
83,3
Medelvärde
94,8
Medelvärde
85,8
Medelvärde
84,3
Medelvärde
90,1
Medelvärde
100,0
Medelvärde
92,3
Medelvärde
95,5
Medelvärde
85,9
Medelvärde
83,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
90,9
Medelvärde
94,3
Medelvärde
96,1
Medelvärde
90,9
Medelvärde
86,0
Medelvärde
94,4
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,9
Medelvärde
84,9
Medelvärde
89,9
Medelvärde
93,8
Medelvärde
94,3
Medelvärde
90,9
Medelvärde
86,9
Medelvärde
85,7
Medelvärde
93,7
Medelvärde
95,7
Medelvärde
94,9
Medelvärde
91,7
Medelvärde
100,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
85,6
Medelvärde
86,3
Medelvärde
89,7
Medelvärde
100,0
Medelvärde
80,6
Medelvärde
92,6
Medelvärde
88,1