Mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs i förskolan

Förskolan Fönvindsvägen 12
Medelvärde
81,5
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
74,4
Medelvärde
97,0
Medelvärde
88,6
Medelvärde
86,4
Medelvärde
86,7
Medelvärde
98,0
Medelvärde
94,3
Medelvärde
86,2
Medelvärde
83,3
Medelvärde
95,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
81,7
Medelvärde
82,3
Medelvärde
88,1
Medelvärde
76,2
Medelvärde
87,3
Medelvärde
84,7
Medelvärde
89,7
Medelvärde
90,5
Medelvärde
75,0
Medelvärde
82,9
Medelvärde
85,5
Medelvärde
77,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
82,5
Medelvärde
87,5
Medelvärde
91,7
Medelvärde
90,5
Medelvärde
88,3
Medelvärde
94,4
Medelvärde
93,9
Medelvärde
85,6
Medelvärde
90,7
Medelvärde
84,9
Medelvärde
87,0
Medelvärde
86,9
Medelvärde
86,2
Medelvärde
84,6
Medelvärde
94,4
Medelvärde
84,6
Medelvärde
83,3
Medelvärde
88,9
Medelvärde
94,4
Medelvärde
85,9
Medelvärde
95,8
Medelvärde
94,2
Medelvärde
87,3
Medelvärde
86,0
Medelvärde
92,9
Medelvärde
89,5
Medelvärde
87,5
Medelvärde
86,4
Medelvärde
88,9
Medelvärde
83,3
Medelvärde
85,7
Medelvärde
87,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
94,9
Medelvärde
94,4
Medelvärde
100,0
Medelvärde
87,6
Medelvärde
72,5
Medelvärde
88,0
Medelvärde
79,5
Medelvärde
83,0
Medelvärde
85,5
Medelvärde
78,4
Medelvärde
90,3
Medelvärde
92,4
Medelvärde
90,5
Medelvärde
85,7
Medelvärde
98,2
Medelvärde
76,7
Medelvärde
94,4
Medelvärde
96,2
Medelvärde
81,9
Medelvärde
96,7
Medelvärde
84,0
Medelvärde
86,2
Medelvärde
81,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
79,3
Medelvärde
86,1
Medelvärde
94,1
Medelvärde
95,7
Medelvärde
80,0
Medelvärde
86,5
Medelvärde
82,1
Medelvärde
100,0
Medelvärde
88,9
Medelvärde
86,4
Medelvärde
97,0
Medelvärde
76,5
Medelvärde
93,3
Medelvärde
84,0
Medelvärde
80,6
Medelvärde
90,8
Medelvärde
97,0
Medelvärde
89,7
Medelvärde
95,5
Medelvärde
85,9
Medelvärde
82,9
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
93,2
Medelvärde
88,2
Medelvärde
86,9
Medelvärde
85,2
Medelvärde
97,2
Medelvärde
100,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
83,3
Medelvärde
88,9
Medelvärde
89,6
Medelvärde
90,8
Medelvärde
84,8
Medelvärde
89,7
Medelvärde
76,2
Medelvärde
88,9
Medelvärde
91,2
Medelvärde
92,3
Medelvärde
93,7
Medelvärde
95,2
Medelvärde
95,6
Medelvärde
78,9
Medelvärde
88,2
Medelvärde
81,3
Medelvärde
94,9
Medelvärde
96,1
Medelvärde
83,3
Medelvärde
90,0
Medelvärde
86,2