Mitt barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga i förskolan

Förskolan Stationsgatan 5
Medelvärde
72,7
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
66,7
Medelvärde
95,2
Medelvärde
87,8
Medelvärde
75,9
Medelvärde
76,9
Medelvärde
88,2
Medelvärde
89,7
Medelvärde
78,4
Medelvärde
71,1
Medelvärde
78,6
Medelvärde
74,4
Medelvärde
71,8
Medelvärde
82,8
Medelvärde
72,7
Medelvärde
50
Medelvärde
89,6
Medelvärde
80,2
Medelvärde
86,1
Medelvärde
87,9
Medelvärde
71,8
Medelvärde
79,7
Medelvärde
80,7
Medelvärde
73
Medelvärde
78,1
Medelvärde
86
Medelvärde
90,5
Medelvärde
95,8
Medelvärde
84,6
Medelvärde
82,4
Medelvärde
78,4
Medelvärde
88,9
Medelvärde
90,9
Medelvärde
81,5
Medelvärde
82,4
Medelvärde
74,7
Medelvärde
77,1
Medelvärde
78,8
Medelvärde
81,8
Medelvärde
79,2
Medelvärde
90,9
Medelvärde
75,8
Medelvärde
75
Medelvärde
81,7
Medelvärde
90,2
Medelvärde
77,8
Medelvärde
89,4
Medelvärde
84,1
Medelvärde
83
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
73,6
Medelvärde
89,9
Medelvärde
81,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
75,9
Medelvärde
74,5
Medelvärde
78,7
Medelvärde
79,4
Medelvärde
87,9
Medelvärde
85,2
Medelvärde
97,8
Medelvärde
81,7
Medelvärde
55,6
Medelvärde
88,4
Medelvärde
70,4
Medelvärde
84,3
Medelvärde
74,4
Medelvärde
76,5
Medelvärde
85,6
Medelvärde
81
Medelvärde
87
Medelvärde
81,5
Medelvärde
91,7
Medelvärde
64,7
Medelvärde
90
Medelvärde
86,7
Medelvärde
71,4
Medelvärde
87,7
Medelvärde
77,5
Medelvärde
75,2
Medelvärde
74,6
Medelvärde
77,8
Medelvärde
77,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
89,6
Medelvärde
95,7
Medelvärde
80,6
Medelvärde
77,3
Medelvärde
72,4
Medelvärde
97
Medelvärde
80,2
Medelvärde
74,4
Medelvärde
88,9
Medelvärde
64,4
Medelvärde
85,6
Medelvärde
66,7
Medelvärde
79
Medelvärde
84,6
Medelvärde
86,7
Medelvärde
75
Medelvärde
86,3
Medelvärde
74,7
Medelvärde
77,2
Medelvärde
76,7
Medelvärde
87,4
Medelvärde
85,4
Medelvärde
86,9
Medelvärde
70,6
Medelvärde
85,9
Medelvärde
94,4
Medelvärde
85,5
Medelvärde
77,5
Medelvärde
78,3
Medelvärde
80,6
Medelvärde
78,2
Medelvärde
78
Medelvärde
77,6
Medelvärde
72,7
Medelvärde
84,3
Medelvärde
88,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
88,9
Medelvärde
85,2
Medelvärde
88,1
Medelvärde
67,9
Medelvärde
64,4
Medelvärde
66,7
Medelvärde
85,2
Medelvärde
83,3
Medelvärde
60,6
Medelvärde
83,5
Medelvärde
79,2