Förskolan arbetar aktivt med mitt barns språkutveckling

Förskolan Lingonvägen 46
Medelvärde
87,8
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
77,8
Medelvärde
93,9
Medelvärde
88,1
Medelvärde
83,3
Medelvärde
85,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
88,5
Medelvärde
82,5
Medelvärde
78,6
Medelvärde
84,4
Medelvärde
73,3
Medelvärde
85,1
Medelvärde
80,2
Medelvärde
88,9
Medelvärde
71,8
Medelvärde
92,6
Medelvärde
82,6
Medelvärde
88,9
Medelvärde
87,2
Medelvärde
75,6
Medelvärde
79,8
Medelvärde
80,0
Medelvärde
74,2
Medelvärde
75,9
Medelvärde
83,3
Medelvärde
84,4
Medelvärde
90,0
Medelvärde
85,7
Medelvärde
78,9
Medelvärde
82,2
Medelvärde
91,7
Medelvärde
92,4
Medelvärde
86,9
Medelvärde
83,3
Medelvärde
78,9
Medelvärde
77,1
Medelvärde
81,8
Medelvärde
82,6
Medelvärde
76,0
Medelvärde
91,7
Medelvärde
80,6
Medelvärde
82,1
Medelvärde
83,3
Medelvärde
92,2
Medelvärde
82,6
Medelvärde
89,9
Medelvärde
90,9
Medelvärde
84,0
Medelvärde
84,5
Medelvärde
85,7
Medelvärde
84,8
Medelvärde
86,4
Medelvärde
85,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
73,7
Medelvärde
80,3
Medelvärde
75,2
Medelvärde
83,3
Medelvärde
94,4
Medelvärde
92,2
Medelvärde
100,0
Medelvärde
84,8
Medelvärde
68,3
Medelvärde
87,5
Medelvärde
69,4
Medelvärde
83,7
Medelvärde
84,5
Medelvärde
76,5
Medelvärde
88,9
Medelvärde
82,5
Medelvärde
86,4
Medelvärde
98,2
Medelvärde
70,2
Medelvärde
93,9
Medelvärde
88,0
Medelvärde
75,9
Medelvärde
91,7
Medelvärde
85,3
Medelvärde
70,7
Medelvärde
79,0
Medelvärde
88,9
Medelvärde
76,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
95,8
Medelvärde
88,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
80,7
Medelvärde
76,9
Medelvärde
97,1
Medelvärde
87,4
Medelvärde
77,8
Medelvärde
81,8
Medelvärde
72,9
Medelvärde
85,5
Medelvärde
78,5
Medelvärde
74,5
Medelvärde
85,2
Medelvärde
93,3
Medelvärde
82,1
Medelvärde
85,0
Medelvärde
81,3
Medelvärde
82,9
Medelvärde
79,5
Medelvärde
70,0
Medelvärde
93,2
Medelvärde
80,4
Medelvärde
86,9
Medelvärde
75,9
Medelvärde
89,8
Medelvärde
100,0
Medelvärde
83,3
Medelvärde
75,7
Medelvärde
81,2
Medelvärde
83,3
Medelvärde
84,6
Medelvärde
82,9
Medelvärde
84,4
Medelvärde
73,3
Medelvärde
80,0
Medelvärde
92,7
Medelvärde
88,9
Medelvärde
90,0
Medelvärde
79,4
Medelvärde
85,7
Medelvärde
78,6
Medelvärde
72,9
Medelvärde
76,7
Medelvärde
97,4
Medelvärde
85,4
Medelvärde
66,7
Medelvärde
85,2
Medelvärde
82,7