I förskolan förekommer inslag av naturvetenskap och teknik

Förskolan Lingonvägen 46
Medelvärde
88,9
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
86,1
Medelvärde
93,7
Medelvärde
85,4
Medelvärde
80,7
Medelvärde
92,3
Medelvärde
90,2
Medelvärde
90,1
Medelvärde
74,3
Medelvärde
79,5
Medelvärde
95,8
Medelvärde
78,8
Medelvärde
76,5
Medelvärde
77,8
Medelvärde
80,6
Medelvärde
73,3
Medelvärde
89,5
Medelvärde
84,7
Medelvärde
80,0
Medelvärde
87,2
Medelvärde
76,7
Medelvärde
91,4
Medelvärde
78,3
Medelvärde
84,3
Medelvärde
87,2
Medelvärde
80,0
Medelvärde
87,5
Medelvärde
87,9
Medelvärde
90,5
Medelvärde
84,2
Medelvärde
73,8
Medelvärde
91,7
Medelvärde
86,7
Medelvärde
82,4
Medelvärde
89,6
Medelvärde
79,0
Medelvärde
82,4
Medelvärde
84,3
Medelvärde
87,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
87,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
76,8
Medelvärde
85,9
Medelvärde
90,7
Medelvärde
84,2
Medelvärde
91,3
Medelvärde
87,0
Medelvärde
90,1
Medelvärde
86,9
Medelvärde
86,1
Medelvärde
93,1
Medelvärde
88,4
Medelvärde
91,4
Medelvärde
91,1
Medelvärde
73,6
Medelvärde
87,7
Medelvärde
82,5
Medelvärde
80,1
Medelvärde
84,6
Medelvärde
92,6
Medelvärde
93,3
Medelvärde
85,5
Medelvärde
71,7
Medelvärde
97,1
Medelvärde
77,8
Medelvärde
81,2
Medelvärde
81,2
Medelvärde
72,9
Medelvärde
83,3
Medelvärde
79,6
Medelvärde
89,3
Medelvärde
90,5
Medelvärde
70,6
Medelvärde
100,0
Medelvärde
94,7
Medelvärde
75,0
Medelvärde
91,2
Medelvärde
84,9
Medelvärde
79,5
Medelvärde
73,0
Medelvärde
81,3
Medelvärde
75,6
Medelvärde
87,9
Medelvärde
91,7
Medelvärde
90,5
Medelvärde
91,1
Medelvärde
84,6
Medelvärde
71,2
Medelvärde
98,6
Medelvärde
86,2
Medelvärde
84,0
Medelvärde
96,7
Medelvärde
77,8
Medelvärde
92,4
Medelvärde
64,5
Medelvärde
84,4
Medelvärde
85,0
Medelvärde
96,7
Medelvärde
92,3
Medelvärde
87,3
Medelvärde
81,3
Medelvärde
87,4
Medelvärde
84,6
Medelvärde
75,8
Medelvärde
85,9
Medelvärde
91,7
Medelvärde
92,5
Medelvärde
77,2
Medelvärde
97,2
Medelvärde
100,0
Medelvärde
85,5
Medelvärde
73,0
Medelvärde
79,4
Medelvärde
85,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
80,6
Medelvärde
87,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
86,7
Medelvärde
87,8
Medelvärde
97,4
Medelvärde
92,1
Medelvärde
87,7
Medelvärde
86,1
Medelvärde
76,9
Medelvärde
72,5
Medelvärde
66,7
Medelvärde
90,0
Medelvärde
84,3
Medelvärde
69,4
Medelvärde
86,6
Medelvärde
83,5