Förskolan präglas av ett genusmedvetet arbetssätt

Dygnetruntomsorg Mårdtorpsgatan 63
Medelvärde
84,6
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
92,6
Medelvärde
89,4
Medelvärde
70,2
Medelvärde
79,2
Medelvärde
89,6
Medelvärde
85,9
Medelvärde
68,8
Medelvärde
78,6
Medelvärde
90,5
Medelvärde
72,4
Medelvärde
74,8
Medelvärde
70,7
Medelvärde
62,5
Medelvärde
66,7
Medelvärde
82,4
Medelvärde
79,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
87,2
Medelvärde
72,0
Medelvärde
81,1
Medelvärde
66,7
Medelvärde
74,6
Medelvärde
80,6
Medelvärde
79,4
Medelvärde
81,0
Medelvärde
86,7
Medelvärde
76,2
Medelvärde
79,6
Medelvärde
71,8
Medelvärde
86,1
Medelvärde
81,8
Medelvärde
76,0
Medelvärde
88,9
Medelvärde
78,3
Medelvärde
71,8
Medelvärde
81,9
Medelvärde
77,8
Medelvärde
73,9
Medelvärde
76,7
Medelvärde
95,2
Medelvärde
75,8
Medelvärde
80,2
Medelvärde
70,8
Medelvärde
76,9
Medelvärde
81,8
Medelvärde
89,5
Medelvärde
68,1
Medelvärde
77,8
Medelvärde
90,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
84,1
Medelvärde
78,8
Medelvärde
88,1
Medelvärde
70,2
Medelvärde
75,0
Medelvärde
83,3
Medelvärde
66,7
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
80,0
Medelvärde
85,3
Medelvärde
71,1
Medelvärde
81,0
Medelvärde
76,7
Medelvärde
72,7
Medelvärde
79,7
Medelvärde
59,5
Medelvärde
79,2
Medelvärde
80,7
Medelvärde
87,5
Medelvärde
85,9
Medelvärde
90,0
Medelvärde
72,5
Medelvärde
77,8
Medelvärde
85,0
Medelvärde
74,5
Medelvärde
88,3
Medelvärde
77,8
Medelvärde
78,9
Medelvärde
75,0
Medelvärde
56,3
Medelvärde
75,8
Medelvärde
70,4
Medelvärde
91,1
Medelvärde
79,6
Medelvärde
69,7
Medelvärde
74,4
Medelvärde
69,0
Medelvärde
88,4
Medelvärde
89,7
Medelvärde
78,7
Medelvärde
95,2
Medelvärde
73,8
Medelvärde
82,4
Medelvärde
86,1
Medelvärde
83,3
Medelvärde
77,8
Medelvärde
93,9
Medelvärde
70,0
Medelvärde
83,3
Medelvärde
72,0
Medelvärde
67,6
Medelvärde
77,8
Medelvärde
76,2
Medelvärde
83,7
Medelvärde
80,0
Medelvärde
84,8
Medelvärde
72,5
Medelvärde
91,4
Medelvärde
90,9
Medelvärde
80,0
Medelvärde
76,5
Medelvärde
78,3
Medelvärde
82,1
Medelvärde
60,0
Medelvärde
71,9
Medelvärde
83,6
Medelvärde
48,5
Medelvärde
77,8
Medelvärde
81,5
Medelvärde
80,6
Medelvärde
85,7
Medelvärde
96,7
Medelvärde
77,8
Medelvärde
61,9
Medelvärde
64,6
Medelvärde
55,6
Medelvärde
86,7
Medelvärde
79,5
Medelvärde
73,3
Medelvärde
79,5
Medelvärde
78,3