Mitt barn tycker att det är roligt att gå till förskolan

Förskolan Fröken Flora
Medelvärde
82,5
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
78,6
Medelvärde
97
Medelvärde
86,4
Medelvärde
86,4
Medelvärde
89,6
Medelvärde
92,2
Medelvärde
93,1
Medelvärde
86,2
Medelvärde
81,3
Medelvärde
91,7
Medelvärde
82,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
86,5
Medelvärde
82,2
Medelvärde
81
Medelvärde
87,3
Medelvärde
84
Medelvärde
79,5
Medelvärde
88,1
Medelvärde
76,9
Medelvärde
79,2
Medelvärde
80,6
Medelvärde
78,8
Medelvärde
79,4
Medelvärde
95,8
Medelvärde
86,1
Medelvärde
85,7
Medelvärde
80
Medelvärde
78,9
Medelvärde
91,7
Medelvärde
89,4
Medelvärde
84,6
Medelvärde
85,2
Medelvärde
79,6
Medelvärde
91,2
Medelvärde
87,8
Medelvärde
94,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
86,1
Medelvärde
89,7
Medelvärde
83,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
92,6
Medelvärde
84
Medelvärde
86,1
Medelvärde
85,5
Medelvärde
79,4
Medelvärde
92,5
Medelvärde
92,9
Medelvärde
92,4
Medelvärde
85,5
Medelvärde
77,8
Medelvärde
93,3
Medelvärde
88,3
Medelvärde
82,1
Medelvärde
88,1
Medelvärde
84,8
Medelvärde
89,7
Medelvärde
92,6
Medelvärde
100
Medelvärde
85
Medelvärde
69,6
Medelvärde
84,6
Medelvärde
94,4
Medelvärde
78,7
Medelvärde
92
Medelvärde
82,4
Medelvärde
90,3
Medelvärde
93,9
Medelvärde
96,8
Medelvärde
88,1
Medelvärde
96,5
Medelvärde
91,7
Medelvärde
88,9
Medelvärde
92,3
Medelvärde
81,9
Medelvärde
95
Medelvärde
82,6
Medelvärde
83,3
Medelvärde
81,9
Medelvärde
90,7
Medelvärde
75,9
Medelvärde
80,6
Medelvärde
98
Medelvärde
89,9
Medelvärde
86,7
Medelvärde
85,4
Medelvärde
80,3
Medelvärde
97,2
Medelvärde
92,2
Medelvärde
81,5
Medelvärde
90,9
Medelvärde
86,3
Medelvärde
86,7
Medelvärde
90,8
Medelvärde
83,3
Medelvärde
82,3
Medelvärde
100
Medelvärde
94,9
Medelvärde
98,5
Medelvärde
78,8
Medelvärde
81,2
Medelvärde
82,2
Medelvärde
71,8
Medelvärde
93,8
Medelvärde
86,3
Medelvärde
88,9
Medelvärde
82,5
Medelvärde
93,5
Medelvärde
100
Medelvärde
88
Medelvärde
87,8
Medelvärde
86,7
Medelvärde
89,6
Medelvärde
88,5
Medelvärde
84,1
Medelvärde
85,3
Medelvärde
76,2
Medelvärde
88,9
Medelvärde
91,4
Medelvärde
94,9
Medelvärde
90
Medelvärde
82,5
Medelvärde
95,6
Medelvärde
78,9
Medelvärde
80,4
Medelvärde
82,4
Medelvärde
82,1
Medelvärde
98
Medelvärde
75
Medelvärde
88,9
Medelvärde
85,6