Jag känner mig alltid välkommen till förskolan

Förskolan Albatrossen
Medelvärde
98,5
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
85,7
Medelvärde
94,7
Medelvärde
86,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
90,2
Medelvärde
97,7
Medelvärde
82,9
Medelvärde
77,1
Medelvärde
100
Medelvärde
77,8
Medelvärde
91,4
Medelvärde
82,5
Medelvärde
95,6
Medelvärde
88,1
Medelvärde
93,7
Medelvärde
86
Medelvärde
82,1
Medelvärde
97,6
Medelvärde
79,6
Medelvärde
84,2
Medelvärde
81,9
Medelvärde
74,2
Medelvärde
87,3
Medelvärde
84,1
Medelvärde
89,6
Medelvärde
83,3
Medelvärde
95,2
Medelvärde
85
Medelvärde
77,2
Medelvärde
86,1
Medelvärde
92,4
Medelvärde
82,9
Medelvärde
98,1
Medelvärde
87,1
Medelvärde
94,7
Medelvärde
89,4
Medelvärde
95,4
Medelvärde
91
Medelvärde
97,2
Medelvärde
87,2
Medelvärde
92,9
Medelvärde
91
Medelvärde
92,6
Medelvärde
88,9
Medelvärde
95,8
Medelvärde
95,7
Medelvärde
83,9
Medelvärde
93,5
Medelvärde
95,2
Medelvärde
90,5
Medelvärde
93,1
Medelvärde
91,4
Medelvärde
97,8
Medelvärde
88,9
Medelvärde
84,5
Medelvärde
90,4
Medelvärde
84,2
Medelvärde
97,4
Medelvärde
98,1
Medelvärde
97,8
Medelvärde
88,2
Medelvärde
68,2
Medelvärde
89,7
Medelvärde
84,6
Medelvärde
74,5
Medelvärde
92
Medelvärde
82,4
Medelvärde
93,5
Medelvärde
90,5
Medelvärde
95,2
Medelvärde
89,3
Medelvärde
94,7
Medelvärde
81,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
94,9
Medelvärde
77,8
Medelvärde
100
Medelvärde
94,4
Medelvärde
82,5
Medelvärde
86,1
Medelvärde
100
Medelvärde
71,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
96,1
Medelvärde
95,7
Medelvärde
77,8
Medelvärde
91,2
Medelvärde
78,6
Medelvärde
100
Medelvärde
95,6
Medelvärde
88,9
Medelvärde
90,9
Medelvärde
84,3
Medelvärde
94,1
Medelvärde
90,1
Medelvärde
88
Medelvärde
83,7
Medelvärde
97
Medelvärde
92,3
Medelvärde
98,5
Medelvärde
87,9
Medelvärde
84,6
Medelvärde
90,5
Medelvärde
72,2
Medelvärde
96,9
Medelvärde
94,1
Medelvärde
90,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
97,2
Medelvärde
100
Medelvärde
90,7
Medelvärde
84,1
Medelvärde
84
Medelvärde
93,8
Medelvärde
94,3
Medelvärde
91,7
Medelvärde
88,1
Medelvärde
90,5
Medelvärde
96,8
Medelvärde
95,1
Medelvärde
94,9
Medelvärde
93,3
Medelvärde
93,7
Medelvärde
95,6
Medelvärde
86,2
Medelvärde
92,2
Medelvärde
82,4
Medelvärde
97,4
Medelvärde
94,1
Medelvärde
83,3
Medelvärde
92,3
Medelvärde
88,2