Jag känner mig alltid välkommen till förskolan

Förskolan Himlaliv
Medelvärde
92,9
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
85,7
Medelvärde
98,5
Medelvärde
94,7
Medelvärde
86,4
Medelvärde
83,3
Medelvärde
90,2
Medelvärde
97,7
Medelvärde
82,9
Medelvärde
77,1
Medelvärde
100,0
Medelvärde
77,8
Medelvärde
91,4
Medelvärde
82,5
Medelvärde
95,6
Medelvärde
88,1
Medelvärde
93,7
Medelvärde
86,0
Medelvärde
82,1
Medelvärde
97,6
Medelvärde
79,6
Medelvärde
84,2
Medelvärde
81,9
Medelvärde
74,2
Medelvärde
87,3
Medelvärde
84,1
Medelvärde
89,6
Medelvärde
83,3
Medelvärde
95,2
Medelvärde
85,0
Medelvärde
77,2
Medelvärde
86,1
Medelvärde
92,4
Medelvärde
82,9
Medelvärde
98,1
Medelvärde
87,1
Medelvärde
94,7
Medelvärde
89,4
Medelvärde
95,4
Medelvärde
91,0
Medelvärde
97,2
Medelvärde
87,2
Medelvärde
91,0
Medelvärde
92,6
Medelvärde
88,9
Medelvärde
95,8
Medelvärde
95,7
Medelvärde
83,9
Medelvärde
93,5
Medelvärde
95,2
Medelvärde
90,5
Medelvärde
93,1
Medelvärde
91,4
Medelvärde
97,8
Medelvärde
88,9
Medelvärde
84,5
Medelvärde
90,4
Medelvärde
84,2
Medelvärde
97,4
Medelvärde
98,1
Medelvärde
97,8
Medelvärde
88,2
Medelvärde
68,2
Medelvärde
89,7
Medelvärde
84,6
Medelvärde
74,5
Medelvärde
92,0
Medelvärde
82,4
Medelvärde
93,5
Medelvärde
90,5
Medelvärde
95,2
Medelvärde
89,3
Medelvärde
94,7
Medelvärde
81,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
94,9
Medelvärde
77,8
Medelvärde
100,0
Medelvärde
94,4
Medelvärde
82,5
Medelvärde
86,1
Medelvärde
100,0
Medelvärde
71,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
96,1
Medelvärde
95,7
Medelvärde
77,8
Medelvärde
91,2
Medelvärde
78,6
Medelvärde
100,0
Medelvärde
95,6
Medelvärde
88,9
Medelvärde
90,9
Medelvärde
84,3
Medelvärde
94,1
Medelvärde
90,1
Medelvärde
88,0
Medelvärde
83,7
Medelvärde
97,0
Medelvärde
92,3
Medelvärde
98,5
Medelvärde
87,9
Medelvärde
84,6
Medelvärde
90,5
Medelvärde
72,2
Medelvärde
96,9
Medelvärde
94,1
Medelvärde
90,9
Medelvärde
88,9
Medelvärde
97,2
Medelvärde
100,0
Medelvärde
90,7
Medelvärde
84,1
Medelvärde
84,0
Medelvärde
93,8
Medelvärde
94,3
Medelvärde
91,7
Medelvärde
88,1
Medelvärde
90,5
Medelvärde
96,8
Medelvärde
95,1
Medelvärde
94,9
Medelvärde
93,3
Medelvärde
93,7
Medelvärde
95,6
Medelvärde
86,2
Medelvärde
92,2
Medelvärde
82,4
Medelvärde
97,4
Medelvärde
94,1
Medelvärde
83,3
Medelvärde
92,3
Medelvärde
88,2