Jag känner mig lugn och trygg under dagen när mitt barn är i förskolan

Förskolan Fönvindsvägen 12
Medelvärde
90,7
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
81,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
95,5
Medelvärde
92,4
Medelvärde
89,6
Medelvärde
94,1
Medelvärde
98,9
Medelvärde
90,0
Medelvärde
81,3
Medelvärde
100,0
Medelvärde
82,4
Medelvärde
89,2
Medelvärde
87,8
Medelvärde
93,3
Medelvärde
83,3
Medelvärde
93,7
Medelvärde
87,8
Medelvärde
87,2
Medelvärde
97,6
Medelvärde
84,3
Medelvärde
87,5
Medelvärde
80,6
Medelvärde
77,3
Medelvärde
80,2
Medelvärde
90,5
Medelvärde
91,7
Medelvärde
86,1
Medelvärde
97,6
Medelvärde
86,7
Medelvärde
97,2
Medelvärde
97,0
Medelvärde
93,2
Medelvärde
92,6
Medelvärde
90,3
Medelvärde
91,2
Medelvärde
89,8
Medelvärde
95,4
Medelvärde
91,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
89,7
Medelvärde
88,9
Medelvärde
89,6
Medelvärde
96,3
Medelvärde
91,4
Medelvärde
91,7
Medelvärde
97,1
Medelvärde
81,5
Medelvärde
87,1
Medelvärde
97,6
Medelvärde
93,3
Medelvärde
91,7
Medelvärde
86,4
Medelvärde
95,6
Medelvärde
88,3
Medelvärde
90,5
Medelvärde
90,4
Medelvärde
91,5
Medelvärde
94,9
Medelvärde
98,1
Medelvärde
91,1
Medelvärde
86,3
Medelvärde
58,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
76,9
Medelvärde
83,0
Medelvärde
92,8
Medelvärde
82,4
Medelvärde
89,2
Medelvärde
87,3
Medelvärde
93,7
Medelvärde
91,7
Medelvärde
98,1
Medelvärde
90,0
Medelvärde
91,7
Medelvärde
96,2
Medelvärde
81,9
Medelvärde
96,7
Medelvärde
89,6
Medelvärde
86,5
Medelvärde
91,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
78,2
Medelvärde
88,9
Medelvärde
96,1
Medelvärde
92,8
Medelvärde
80,0
Medelvärde
91,8
Medelvärde
85,5
Medelvärde
97,2
Medelvärde
96,7
Medelvärde
86,4
Medelvärde
97,0
Medelvärde
90,2
Medelvärde
94,1
Medelvärde
85,1
Medelvärde
84,3
Medelvärde
91,5
Medelvärde
100,0
Medelvärde
89,7
Medelvärde
98,5
Medelvärde
86,9
Medelvärde
83,3
Medelvärde
92,9
Medelvärde
82,1
Medelvärde
96,3
Medelvärde
94,1
Medelvärde
93,9
Medelvärde
86,0
Medelvärde
95,4
Medelvärde
97,0
Medelvärde
89,3
Medelvärde
87,3
Medelvärde
86,7
Medelvärde
93,8
Medelvärde
93,1
Medelvärde
93,2
Medelvärde
90,0
Medelvärde
83,3
Medelvärde
95,2
Medelvärde
95,7
Medelvärde
94,9
Medelvärde
90,0
Medelvärde
98,4
Medelvärde
100,0
Medelvärde
76,7
Medelvärde
92,2
Medelvärde
92,2
Medelvärde
97,4
Medelvärde
100,0
Medelvärde
80,6
Medelvärde
92,6
Medelvärde
89,0