Jag är nöjd med innehållet i utvecklingssamtalet

Förskolan Teknikringen 18 Tiny Tots
Medelvärde
88,0
Tillbaka till helhetsomdöme
Sortera efter resultat | Sortera alfabetiskt
Förskola 2-5åringar
Medelvärde
95,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
57,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
100,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
79,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
64,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
98,0
Medelvärde
96,0
Medelvärde
88,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
97,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
67,0
Medelvärde
39,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
89,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
86,0
Medelvärde
69,0
Medelvärde
75,0
Medelvärde
65,0
Medelvärde
95,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
76,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
91,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
94,0
Medelvärde
90,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
71,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
85,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
70,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
84,0
Medelvärde
80,0
Medelvärde
72,0
Medelvärde
83,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
77,0
Medelvärde
93,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
74,0
Medelvärde
87,0
Medelvärde
63,0
Medelvärde
78,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
81,0
Medelvärde
82,0
Medelvärde
92,0
Medelvärde
94,0